Blom arkitekter blir enda grønnere!

Bærekraftige løsninger er et av våre viktigste kjennetegn. Nå har vi tatt steget videre for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Sammen med elleve andre namdalske bedrifter har vi nå startet på ferden for å bli klassifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse. Over 5.800 norske bedrifter er sertifisert som miljøfyrtårn – alt fra SMB-er til større konsern og kommuner.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen som har blitt anerkjent av EU. Virksomheter kan bruke sertifiseringen som dokumentasjon til offentlige oppdragsgivere når andre land gjennomfører anbudskonkurranser.

Gjør bærekraft lønnsomt
Vi opplever stadig større etterspørsel etter klimavennlige og energieffektive bygg som tar vare på både kloden og nærmiljøet. Vår lange erfaring og innovasjonsvilje har gitt oss høy kompetanse på moderne bygg, estetisk trearkitektur og bærekraftige byggeløsninger. 

Vi i Blom arkitekter vektlegger klimasmart rådgivning som en del av oppdraget. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og velger å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Samtidig er vi opptatt av at det skal være lønnsomt å tenke miljø, og en slik ordning bidrar til å skape konkurransefortrinn ut av bærekraft og sirkulærøkonomi i våre prosjekter.