Nærøysund Arena

Nærøysund Arena skal tilrettelegge areal for allsidige idrettsaktiviteter, og samtidig bli ei storstue som kan benyttes som arena for både idretts-, kultur- og næringsarrangement. Nærøysund Arena lokaliseres sentralt på eks. idrettsområde, tilknyttet kunstgressbanen og tilhørende uteaktivitetsområder ved barne- og ungdomsskolen i Kolvereid sentrum.

Nærøysund Arena består samlet av tre brukssoner; dobbel håndballhall med tribune for 250 personer, basishall med garderobe, publikumsanlegg og idrettsrom, samt svømmehall med garderobe-/publikumsanlegg. Publikumsområder og idrettsrom har fleksible bruksløsninger som kan tilpasses typisk bruk for ulike arrangementstyper og arenaløsninger. Samlet bruksareal fordelt på 3 etasjer er på 6744m2.

I tillegg til at bygget skal bidra til et godt estetisk miljø i Kolvereid sentrum, er det også et mål at byggeløsninger med hovedvekt på tre, bidrar til lavt ressursbruk i byggefasen og lavt energiforbruk i bruksfasen. Nærøysund Arena bygges med fremtidsrettede miljøløsninger.