Prosjekt

Kolvereid Barnehage

Barnehagen er bygget i massivtre, med fokus på godt inneklima, fleksible lekeareal og pedagogiske areal tilpasset alderstrinn. Gjennom 3 avdelinger fordeles aktive lekeareal med funksjonelle bruksløsninger, i et sunt innemiljø for barn og voksne.

IMG_1849

BTA 477m2.

Fokus har vært på estetiske, miljøvennlige og bærekraftige løsninger som bidrar til et godt inneklima, med gode lysforhold og akustikkløsninger i alle bruksrom. Vi utførte prosjektering for arkitektur, byggeteknikk, interiør, energi-/ bygningsfysisk prosjektering og BIM-prosjektering.

Arkitekturløsningen har varierte brudd i fasader og tak, slik at hele bygningsmassen fremstår nedskalert. Uteareal er utført med svalgangstak og supplerende uteboder som gir lune nærlekeplasser, og mer åpne arealer med frilekområder og lekeapparater.