Prosjekt

Aktivitetsanlegg

Lauvsnes Skole og Vangan Barnehage - Flatanger Kommune

flatanger 2

Løsninger for barnehagen og skolegården er basert på innspill i gjennomført workshop og videre evaluering hos ansatte og barna ved oppvekstsenteret. Her har barna aktivt arbeidet med ønsket innhold og utforming, basert på en supplering av dagens løsninger.

Hovedmålsettingen i prosjektet er å skape aktive uterom med gjennomtenkt løsninger for fysisk aktivitet, trygghet og velvære for barna. Uteområdene skal også være en arena for læring i tillegg til lek og rekreasjon!