Prosjekt

Boligblokk I, Grong

DSC_8456

Bygget er basert på NOA-konseptet, utviklet av Arkitektkontoret Blom, en dynamiske boligløsning som kan endres over tid. Steg for steg kan boligløsninger transformeres fra rasjonelle hybelløsninger til fullverdige boliger hvor hybelenheten gir mulighet for bedre finansieringsmodell over tid.

Bo-konseptet er godt egnet som hybelbygg, studentboliger, og småleiligheter for ungdom i etableringsfasen. Blokk II på Mediåvollan er en kombinasjon med kontorbygg i gateplanet og småleiligheter i 2. og 3. etg.

Boligblokkene er bygd som lavenergibygg. Kontoret har gjennomført arkitekturprosjektering, byggesøk og detaljprosjektering.