Prosjekt

Boliger Laugatunet

Revitalisering av Lauga skolen med omprosjektering av 8 leiligheter.

6001

Den nedlagte skolen på Lauga i Nærøy ble revitalisert og omprosjektert med 8 leiligheter i variert størrelse. Leiligheter i hovedplan og i underetasje i bygget tilpasset innenfor eks. bygningsmasse.  Interiør-/ arkitekturprosjektering for komplett rehabilitering og transformasjon innvendig og utvendig. Alle leiligheter har fått god bruksfunksjon og individuelle innredningsløsninger, og separate adkomster med tilrettelagt privat uteplass.

Arkitektonisk vil det gamle skolebygget fremstå som et mer moderne leilighetsbygg, hvor en fornyet fasadestruktur bidrar til å revitalisere bygget inn i en ny tidsperiode. Den gamle skolegården blir tilrettelagt med felles områder på tomta og leiligheter får flotte naturområder i nærliggende miljø. Prosjektet viser også at gjenbruk og av eldre bygg til nye bruksformål, er både miljøvennlig, kostnadsbærende og bra for lokalsamfunnet.