Prosjekt

Frol Barnehage

Samspillkonkurranse sammen med byggmester Kvernmo AS, på utforming av en 4-avdelings barnehage i Levanger kommune.

thumbnail_image003

BTA 2.378 m2

Som tema valgte vi å hente inspirasjon fra sommerfuglen. Det gjenkjennes i barnehagens form, grunnstruktur og variasjon, og som temagrunnlag til barnehagens kulturelle mangfold og pedagogisk plattform. Målet var at «Butterfly» kan bidra til at barn og voksne får en sterk identitet til barnehagen og naturen. Interiør og arkitektur med material- og fargevariasjon skal underbygger et mangfold av kulturelt og språklig variasjon i barnehagen. Sommerfuglens vinger bidrar til lune uterom som beveger seg videre ut mot en organisk og naturbasert landskapsutforming.

Prosjektet hadde et høyt miljøfokus både på utforming og produktvalg, og ble prosjektert som plussenergi-bygg.