Prosjekt

Hunn Skole – Uteområde

Ny skolegård!

Hunn Skole 2

Prosjektering ny og oppgradert skolegård ved Hunn skole i Overhalla kommune.
Løsningen er basert på fleksibel bruk av anlegg og valg av miljøvennlige materialer.