Prosjekt

Klompenpaviljongen, Namsos

DCIM101MEDIADJI_0004.JPG

Arkitektkontoret Blom ble utfordret til å utarbeidet en innledende konsept-løsning som dokumenterer lokalisering, funksjonalitet, arkitekturløsning, attraksjonsverdi, samt bruksmessige kvaliteter og innhold på byens nye utsiktspaviljong.

Arkitektkontoret har senere hatt komplett prosjekteringsansvar, logistikkansvar og byggeledelse for gjennomføring av byggeprosjektet.

Paviljongen benyttes til å presentere Namsos sin historie frem til i dag, og hvordan byen har utviklet seg som trelastby, handelsby og regionsenter, opprinnelig tuftet på Namdalske skogressurser som ble fraktet til elva Namsens utløp.

Grunnideen har vært å skape et attraktivt og spennende utsiktspunkt på kanten av Klompen, og en plass å søke ly for været både inne og ute. Paviljongen har blitt et formidlingssted for byhistorien, med byen som visuell bakgrunn.

Paviljongen er bygget i miljøvennlige kortreiste materialer, gir lite fotavtrykk i terrenget, og er demonterbar. Bygget har en tre-delt funksjon – utsiktsfronten, formidlingsrommet og det takoverbygde uterommet/ atriumet/ naturtribunen bak paviljongen.