Prosjekt

Kysthotellet Rørvik

Kysthotellet 1

Prosjektering av tilbygg ny hotellfløy og utomhus/ landskap tilpasset eksisterende bygningsmasse.

Bygningsmassen er i 3 etasjer, hvor hotellblokk fremstår som

en egen fløy skilt med brannvegg fra mellombygget, tilsluttet eksisterende hotellbygg. Mellombygget rommer felles fasiliteter, mer åpne publikumsareal og kommunikasjonsareal.