Prosjekt

Lilleval barnehage

IMG_5309

Lilleval barnehage er bygget i tilknytning til Val videregående skole i Nærøy. Oppdragsgivers målsetning var å bygge en miljøvennlig barnehage med stort innslag av trematerialer.

Barnehagen er prosjektert for en massivtreløsning som kombinerer høye miljøkvaliteter med god byggeøkonomi. Barnehagen har fått en god arealutnyttelse og bygningen har fått en enkel form med en romslig svalgang mot solsiden.

Store vindusareal som gir godt dagslys til varierte lekeareal innvendig og gir sammen med naturlig kledning og intersia av farger en enkel og balansert arkitektur utvendig. Lekeareal ligger naturlig i et omkringliggende landskap på et lite høydedrag på Lilleval.