Prosjekt

Montessori Skole

Overhalla

Montessori skole 3

Ombygging av eksisterende lokaler, samt utbygging for å tilpasse et økt behov og antall elever/ ansatte.

Omfang: 1.650 m2