Prosjekt

Nærøysundet Skole

Forstudie som utredet romprogram, funksjonalitet, arkitektur, byggeøkonomi og vurdering av aktuell organisering av inne- og utemiljø på skolen.

124

BTA 2.400m2

Alle aktuelle brukergrupper arbeidet gjennom felles workshops, med deltagelse fra skolen, nærmiljøet og Nærøysund kommune. Prosessen hadde hovedfokus på å oppnå fleksible romløsninger som gir gode og trygge læringsmiljø for barn i alle aldersgrupper, og i pedagogisk teamsamarbeid for de voksne. Landskapsmessig tilpassing av trafikkløsninger, uteareal og SFO-sammenheng med nærliggende Ottersøy Barnehage.

Forstudien utredet omstrukturering, oppgradering, romprogram og funksjonsvurdering for utforming av læringsmiljø, og kostnadsvurderinger opp mot kommunal beslutning og budsjettering.