Prosjekt

Namsskogan Familiepark

Namsskogan familiepark

Utvidelse og omstrukturering av parkens hovedbygninger til i innbefatte et rovdyrsenter/ utstillingsområder, salgsområder, teaterområder, markedsplass og administrative funksjoner. Vurdering og ideèr til forbedring av trafikkstruktur, publikumsveger og personal-/ logistikkfunksjoner og atraktering/ annonsering av parkfront.

Forstudien inngikk som et bidrag til å se på Namsskogan Familiepark som helhet, og skape en realistisk framtidsvisjon.