Prosjekt

OBUS – Aktivitetsanlegg

Nytt leke- og aktivitetsanlegg tilknyttet OBUS - Overhalla Barne- og Ungdomsskole.

obus

Anlegget er lokalisert mellom skolebyggene, Gimlehallen og skolens buss-/ trafikkområde, og skal komplettere eksisterende idretts- og uteområder med et aktivitets- og nærmiljøanlegg på Gimle. Fokus har vært på estetikk, miljømessige og bærekraftige løsninger som bidrar til et godt brukermiljø. Området er utformet med tanke på trivsel og sikkerhet for barn- og voksne, og inngår i en samlet løsning for skole- og idrettsområdet på Gimle, og er en del av kommunenes satsing på aktivitet, fysisk helse og trivselstiltak.

Brukeravklaringer, prosjekteringsfaser og kostnadsberegninger for en utomhusplan med ulike leke- og aktivitetsområder, tilpasset en optimalisering mot spillemiddelfinansiering og nærmiljøtilskudd.