Prosjekt

Ottersøy Barnehage

Forprosjekt for tilbygg på eksisterende barnehage, med 2 nye baser og utvidet personalavdeling.

200

BYA tilbygg 505m2

Tilbygg ble utformet med felles trafikkløsning og barnehage med hjemmebaser tilknyttet et bruksdefinert kommunikasjonsareal. Prosjektet innbefattet omstrukturering for deler av eksisterende bygg, nye barnehagebaser i 1. etasje, og personalavdeling i 2 etasje. Naturbarnehage har fokus på gode uterom og uteområder, fleksible lekeareal og pedagogiske areal tilpasset alderstrinn. Aktive lekeareal, og funksjonelle innredningsløsninger.

Arkitekturprosjektering, interiørprosjektering, energi-/ bygningsfysisk prosjektering, og konstruksjonsprosjektering.