Prosjekt

Rønningentunet

DSC_8374

Rønningentunet i Grong kommune, 1100m2 BRA, 2 etg.

Området består av 6 omsorgsboliger med fellesareal og 7 boliger for unge enslige flyktninger, samt to frittstående lavblokker med 8 fleksible småleiligheter.

Bebyggelsen omslutter et åpent tunområde med sansehage, møteplasser, beplantning og stier. Byggeløsninger og de tekniske løsningene tilfredsstiller dagens lavenergikrav. Det er valgt enkle bygningsformer med en brutt form, supplert med ulike formelementer og materialvalg i en kombinasjon av Kebony naturkleding, fasadeplater med ulike fargepaletter og limtrekonstruksjoner.