Prosjekt

Rørvik Torg

Mulighetsstudie for ny etasje og parkering

Illustrasjon-vest
Påbygg av en 3. etasje på Rørvik Torg
Parkering:

Vi er stolte av å ha skissert nytt parkeringsanlegg med grønt miljø på Rørvik Torg. Vi håper dette kan bidra til å løse parkeringsutfordringer og skape aktivitet i Rørvik sentrum.

Se artikkel fra Namdalsavisa i link nedenfor:
https://www.namdalsavisa.no/artikkel/2019/05/14/Foresl%C3%A5r-parkeringsanlegg-med-gr%C3%B8nn-aktivitetspark-p%C3%A5-taket-19036102.ece

Basert på behovet for utvidet parkeringskapasitet, samt en revitalisering og aktivering av eksisterende grøntområde ved Rørvik Torg, ble det gjennomført en forstudie. Det var ønskelig å beholde mest mulig av grøntarealet, samtidig som løsningen skal ivareta forholdet til omgivelser. Ved å senke parkeringsarealet i terrenget og anlegge et grøntområde med aktivitetsanlegg i en hevet terrengformasjon over, ble resultatet både økt parkeringskapasitet, et grøntareal med høyere bruksverdi, og en tribuneformasjon mot arenaområdet Pollen.