Prosjekt

Sentrumsbarnehagen, Brønnøysund

095

Ny 4-avdelings barnehage med hjemmebaser tilknyttet et bruksdefinert kommunikasjonsareal. Egen personalavdeling iht. arbeidsmiljøkrav.

Natur barnehage med fokus på gode uterom og uteområder, fleksible lekeareal og pedagogiske areal tilpasset alderstrinn. Aktive lekeareal, og funksjonelle innredningsløsninger.

Arkitekturprosjektering, interiørprosjektering, energi-/ bygnigsfysisk prosjektering, og konstruksjonsprosjektering.

Detaljprosjektert for industriell bygging med store tre-elementer og prefabrikkerte taksystem.

.