Prosjekt

Sjøhus Tennfjord

Reiselivsanlegg med sjøhus, restaurant/ servicebygg, fiskebrygge, kaianlegg/marina, og aktivitetsareal for helårsturisme, beliggende i et naturskjønt kystområde på Tennfjord.

Tennfjord bilde 1

Reiselivsbyggene et utformet i et moderne uttrykk, med en enkel hovedform, og fasader brutt opp med maritime fasadeelementer/ panelarkitektur i naturmaterialer. Sjøhusene har 4 leiligheter med fleksible møbleringsløsninger. Servicebygget har sjø-restaurant, kjøkkenfunksjoner, sanitæranlegg og personalrom i hovedplanet, samt 8 utleierom i 2. etasje.

Forprosjekt med arkitekturprosjektering, visualisering, kostnadsutredning og prospektering av alternative løsninger.