Prosjekt

Søren R. Thornæs vei 10 AS

Kommunalt ombyggingsprosjekt til under 10.000,- pr. m²

default

Kommunalt ombyggingsprosjekt til under 10.000,- pr. m²

Namsos kommune hadde behov for nye kontorfasiliteter for kommunens administrasjon, og i trykkeribygget på Namdalshagen lå det en ubenyttet mulighet til å resirkulere gamle arealløsninger til nye bruksområder.

Fagtrykk as, som var i bygget, hadde også et redusert arealbehov.  Utfordringen var å prosjektere 54 nye kontorplasser, møtelokaler, teamområder og publikumsareal i det ikoniske trykkeribygget i Søren Thornæs gate 10, samtidig som vi skulle bevare Fagtrykk sine funksjoner i bygget.

Vi tok utfordringen, utnyttet høyden til å doble arealet i bygget, og skapte en moderne og funksjonell arbeidsplass som effektivt utnyttet arealet for begge parter. Innenfor en m²-pris på under 10.000,- pr m² ble også energianlegg optimalisert og hele bygget fasaderehabilitert og energiforbedret. Løsninger med overlys sentralt i bygget, bruk av innvendige glassvegger og et lunt og variert interiør har bidratt til at kommuneadministrasjonen har fått en trivelig arbeidsplass, og kan ta imot publikum på en imøtekommende og god måte.

Prosjektet ga en høy miljørelatert ombyggingsgevinst som gir bygget lengre levetid, bidro både til en lav investeringskostnad og reduserte driftsutgifter frem i tid.

Noen ganger er resirkulering og optimalisering av eldre bygg til ny bruk både lønnsomt og bærekraftig, det fikk både arkitekt og byggherre en god erfaring på i det kommunale prosjektet i Namdalshagen.