Prosjekt

Startpunkt Børgefjell

Illustrasjon 2

Startpunkt Børgefjell er et lokalt og sentralt beliggende informasjonssted, hvor en
kan få relevant informasjon om Børgefjell Nasjonalpark, Sør Samisk kultur/
historie/ næring, service/handel, turområder, attraksjoner, overnatting og aktiviteter
i randsonen av Børgefjell Nasjonalpark og innlandssjøen Limingen.