Prosjekt

Vefsn Brannstasjon

Enscape_2023-01-23-14-13-59

BYA: 4602 m2

I Mosjøen planlegges en ny brannstasjon for brann og redningstjenester i Vefsn. Her har vi prosjektert en moderne og funksjonell brannstasjon tilpasset fremtidig krav. Bygget inneholder romslig vognhall med alle tilhørende fasiliteter for brann og redning. I etasjen over ligger kontorlokaler, sosialt rom og oppholdsrom med tilhørende møte og kursrom for brannmannskap, feire, og sivilforsvar.  Underetasje er utnyttet til sivilforsvarslager, kjøretøy- og utstyrsparkering samt teknisk anlegg.

Bygget er utformet med tanke på miljø og omgivelser, blant annet til rettelagt for solcelleanlegg på både tak og vegger slik at bygget i størst mulig grad skal være selvforsynt med strøm.