Røyrvik stedsutvikling – Workshop med innbyggere

Hyggelig med engasjert folk på stedsutvikling workshop i Røyrvik!